Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
YETKİLİ KİŞİ / AUTHORIZED PERSON
İlk yıldan bu yana uyguladığımız fiyat politikası olan 140 USD/120 USD, 2024 için de geçerli olup sadece döviz artışı yansıtılmıştır.

Giriş Kat
Boş Alan 3.400 TL/m2+KDV
Standart Stant 3.900 TL/m2+KDV

Doğu veya Batı Fuaye
Boş Alan 2.600 TL/m2+KDV
Standart Stant 2.900 TL/m2+KDV