2024 ARTCONTACT


PROJECTS
“ZAFER GENÇAYDIN ANISINA SOYUT ZAMANLAR” ARTONDA PROJECT
Zaman da sanat da soyut kavramlardır. Zihinde soyut olanı somutlaştırarak hayat verme ve yeni soyut anlamlar ile onun başka zihinlerde yeniden yaşamasına izin vermektir sanat.. “Zafer Gençaydın Anısına Soyut Zamanlar” başlıklı proje, 3 Mayıs 2024’te kaybettiğimiz değerli insan, sanatçı, eğitimci, akademisyen Prof. Zafer Gençaydın’ın soyut mirasını yaşatma sözü ile sanatın ve zamanın sürekliliğini temsil etmektedir. Resim soyut duygu ve düşüncelerle bir zihinde başlayıp, yarattığı duygu ve düşünceler ile başka bir zihinde yeni bir soyut ize dönüşürken, tüm somut öğeler bu süreçte bir taşıyıcı işlevi görür. Tıpkı bu sergiyle ve anılarımızla Zafer Hocamız’ı yaşattığımız gibi..
ASAF ERDEMLİ ART AND VR STUDIO
Biz insanların yarattığı atık malzemeler etki alanımız içindeki hayvan yaşantısını ve doğayı bozma eğilimindedir. Hayvan heykelleri insanların hayvanlar ve doğal hayat için daha adil ve dürüst davranılmasını teşvik eder. Hurda metal ve plastiklerden yapılan bu heykellerin hassas ve sıcak algıları dönüşümün nedenli etkili olabileceğini bize hatırlatır. Sanatçıların ürettiği bu heykeller onların bakış açısını anlattığı gibi dünya için faydacı ve tüketim toplumuna bir eleştiri de yapıyor.
BİRLİKTE YÜRÜMEK
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bolumu mezun üç arkadaş olarak Birlikte Yürümek başlığı altında 2024 Artcontactistanbul da yer almaktan mutluyuz,
ÇOCUK BİENALİ

Yaratıcı yeni kuşakların oluşması için uygun iklim yaratmak amacı ile, 2010 yılında başlayan; sanatçı, eğitimci, akademisyen, tasarımcı, iş insanı, bilim insanı, STK çalışanı, bürokrat, öğrenci temsilcilerinden oluşan gönüllü bir grubuz. Ülkemizin aydınlık geleceği için, yaratıcı yeni kuşaklar için, katma değeri yüksek teknolojileri üretecek gençlerin yetişmesi için, çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer almaları için, özgün sanatsal projelerin, kamusal mekânlarda izleyici ile buluşturabilmesi için. Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren, sanata, eğitime, değişime gönül vermiş, kar amacıgütmeyen bir sanat organizasyonuyuz.

FRESH ANKARA
lanan, küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray’ın üstlen diği Fresh Ankara Projesi, “Bugünün Gençleri Yarının Sanatçıları” anlayışı ve “Sadece Kendin Ol” sloganıyla yola çıkmakta, 17-27 yaş aralığında, güzel sanatlar alanında öğrenim görmekte olan veya yeni mezun gençlerin, ilk eserlerinin tanıtılmasını ve sanat dünyasına takdim edilmesini öncelikli hedefi olarak görmektedir. İlki 2022 yılında, Başkent Kültür Yolu çerçevesinde Kül tür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Ulus İlk Meclis Okulu’nun sergi mekanı haline getirilerek, 60 ilden 477 genç sanatçının eserlerinin Prof. Dr. İsmail Ateş, Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Doç. Dr. Bülent Çınar ve Güzel Sanat lar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan’ın yer al dığı seçici kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde 40 ilden 157 sanatçının üçer adet eseri sergilenmeye layık görülmüştür. İkincisi 2023 yılında, yine Başkent Kültür Yolu çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi, 68 ilden 545 genç sanatçının eserlerinin Seçici Kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda 52 ilden 200 sanatçının üçer adet eseri sergilenmiştir. Fresh Ankara, genç sanatçıları ve eserlerini koleksiyonerler, sanatse verler ve galerilerle buluşturarak, kendi mesleklerinde gelişip, ilerlemelerine ve sanat ortamında bilinçli bir şe kilde deneyim kazanmalarına öncülük etmeye çalışıyor. Ayrıca, genç sanatçıların, sanat dünyasındaki rekabetle tanıştırılmasıyla birlikte özgür ve özgün sanatçı bilincini geliştirmelerine ve temel ilkelerini belirlemelerine olanak tanıyor. Gelenekselleşmesi için çalıştığımız Fresh Anka ra Çağdaş Sanat Sergisi’ni, 2024 yılının sonbaharında da Başkent Kültür Yolu çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara’da tekrarlamak için gerekli hazırlıklara başladığımızı tüm genç sanatçılara duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
MALZEMENİN YENİDEN KEŞFİ: GAZ BETON-SERAMİK “İNSAN ÇAĞINDA YENİ DOĞA ARAYIŞI”
Sergi, doğanın ve insanın etkileşimini, estetik ve kavramsal yönleriyle sorgular. Gaz beton ve seramik kombinasyonu, çevresel duyarlılık ve sanatsal açıdan önemli avantajlar sunar. Malzeme seçimini yenilikçilik ekseninde çevresel etkiyi azaltma ve sürdürülebilirlik açısından ele alır. Sergi, doğa-insan ilişkisini sanat aracılığıyla anlamaya çalışır ve izleyicilere daha kapsayıcı bir bakış açısı sunar. Bu sergi aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Merkezi tarafından desteklenen SGA-52-2024 kodlu “Bir Araştırma ve Deneysel Geliştirme Çalışması: Gaz Beton Üzerine Sır Uygulamaları” başlıklı projenin ilk çıktısı niteliğindedir.